Politika jakosti APROMA, a.s.

APROMA, a.s. vznikla v roce 2007 a je samostatným a významným výrobcem svařovaných sítí a plotových systémů. Organizace vznikla odloučením od VOKD, a.s. a má dlouholetou tradici a zkušenosti s výrobou svařovaných sítí jak typických rozměrů, tak atypických. Propracovaný systém ve výrobě udržuje znamenitou jakost. Organizace nadále usiluje o neustálé zlepšování v oblastech řízení jakosti jak výrobků, tak managementu, jenž je ověřována nezávislou certifikační organizací a doložena získáním certifikátu dle normy ČSN EN 9001:2001. Kvalitně odvedenou práci a schopnost rychle se přizpůsobit potřebám zákazníka zařazuje mezi hlavní priority pro získávání dalších zákazníků a udržování stávajících.

Hlavní zásady politiky jakosti:

  • Plnění požadavků na kvalitu provedení a spokojenost zákazníků dle potřeb na všech úrovních struktury organizace
  • Zlepšovat a prohlubovat vzájemné dodavatelské a odběratelské vztahy k oboustranné spokojenosti. Požadovat jakost služeb a produktů od dodavatelů, aby se mohla převzít plná odpovědnost za tyto služby a produkty
  • Vyhodnocovat plnění cílů jakosti k případnému vylepšení
  • Výchova a vzdělávání zaměstnanců

Závazky vedení na podporu politiky integrovaného systému:

  • Každý člen vedení bude trvale vytvářet podmínky plnění cílů Politiky jakosti a přebírá osobní zodpovědnost za správnost dokumentů a dodržování všech zásad vyplývajících z Politiky jakosti
  • Zlepšovat řídící systém společnosti v souladu se standardem ČSN EN ISO 9001:2001
  • Zajišťování zdrojů k realizaci zásad integrované politiky

Závazky ostatních zaměstnanců na podporu politiky integrovaného systému:

  • Každý zaměstnanec bude naplňovat a dodržovat všechny zásady vyplývající z Politiky jakosti
  • Bude se snažit zvyšovat spokojenost zákazníků a aktivně se účastnit na zlepšování cílů Politiky jakosti